GESCHIEDENIS

Het wereldwijde concept van de Ronde Tafel gaat terug naar Groot-Brittanië, 1926. De Tafelronde is toentertijd ontstaan vanuit de Rotary.

Oprichting Tafelronde

Rotary

Tijdens een vergadering op 26 september 1926 van serviceclub Rotary uit Norwich (Groot-Brittanië) werd het jonge lid Louis Marchesi door zijn voorzitter verzocht het woord te nemen in plaats van de op het laatste ogenblik weerhouden voordrachtgever. Die avond ontstond bij Marchesi de overtuiging dat er veel animo was voor een vereniging, lijkend op de Rotary, maar uitsluitend voor jonge mannen. Om de simpele reden dat veel geschikte kandidaten geen kans kregen om lid te worden van de Rotary. En er moest in de vereniging meer ruimte zijn voor constante vernieuwingen.

Young Business and Professional Men’s Club

Kort daarna is de “Young Business and Professional Men’s Club” opgericht.

Een maand eerder had de Hertog van Windsor, toen nog Prins van Wales, de “British industries fair” geopend met als wens:

the young business and professional men of this country must get together round the table, ADOPT methods that have proved so sound in the past, ADAPT them to the changing needs of the time and, whenever possible, IMPROVE them”.

In de geest van deze rede werd besloten om als vereniging de spreuk “Adopt, Adapt, Improve” te omarmen. De naam van de nieuwe serviceclub werd al snel Round Table.

De groei

Het succes bleef niet uit. Er volgden snel veel leden en op de eerste nationale algemene vergadering waren al 16 Tafels aanwezig. En in 1935 waren er al meer dan 100 Tafels.

De eerste Nederlandsche Tafelronde werd in Utrecht opgericht op 7 juni 1946. En ook in Nederland was de belangstelling voor de Tafelronde daarna snel groot. In snel tempo zijn in heel het land Tafelrondes opgericht. In 2018 is de Nederlandsche Tafelronde een zeer actieve vereniging met ruim 3.006 Tafelaars en 193 lokale vestigingen en meer dan 30.000 oud leden.

Wereldwijd

De Tafelronde is zich ook gaan uitbreiden buiten Europa. Met als eerste oprichting de Tafelronde in Zuid-Afrika. De Tafelronde is inmiddels wereldwijd over 54 landen verspreid en telt meer dan 30.000 leden.