District XI, Sinds 1956

Ronde Tafel 57

Een vereniging waarbij de onderlinge vriendschap hoog in het vaandel staat en waarbij leden hun expertise en tomeloze energie inzetten voor het goede doel.

De Nederlandse Tafelronde

De Nederlandse Tafelronde staat voor vriendschap op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het zorgt voor wederzijds begrip en Tafelaars zullen elkaar altijd helpen, waar ook ter wereld. Daarnaast is de Tafelronde een overlegorgaan voor pakkende discussies. Tafelaars zijn gespecialiseerd in diverse 

beroepstakken en door vertrouwen kan het uitwisselen van ervaringen alle Tafelaars sterker maken.
Samen zijn Tafelaars betrokken bij de lokale, nationale en internationale maatschappij. Hierbij biedt de landelijke Tafel altijd ondersteuning bij service projecten.

De Nederlandse Tafelronde staat voor vriendschap op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het zorgt voor wederzijds begrip en Tafelaars zullen elkaar altijd helpen, waar ook ter wereld. Daarnaast is de Tafelronde een overlegorgaan voor pakkende discussies. Tafelaars zijn gespecialiseerd in diverse beroepstakken en door vertrouwen kan het uitwisselen van ervaringen alle Tafelaars sterker maken.

Samen zijn Tafelaars betrokken bij de lokale, nationale en internationale maatschappij. Hierbij biedt de landelijke Tafel altijd ondersteuning bij service projecten.

In contact komen met de Tafelronde 57 ? Neem dan contact op via de contactknop.